Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
  //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
 • Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 2019 23 marca 2019
 • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
 • Harcerstwo? To proste! To proste!
Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 20191 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3

Przypominamy, że sprawozdanie powinno zawierać:

 • aktualny skład komisji (w tym informacja o przeszkoleniu do funkcji)
 • aktualny regulamin pracy komisji (jeśli zmienił się w ostatnim roku),
 • informacje o ilości otwartych i zamkniętych prób na poszczególne stopnie,
 • informacje o przeprowadzonych formach pracy z opiekunami prób na stopnie,
 • informacje o udziale komisji w kształceniu kadry w hufcu/chorągwi,
 • informacje o uczestnictwie w formach kształceniowych przeznaczonych dla członków KSI.

Informujemy, że ocena dokumentacji KSI będzie prowadzona wg następującej procedury:

 1. Zapoznanie się z protokołami z posiedzeń KSI.
 2. Sprawdzenie poprawności formalnej 2 losowo wybranych prób otwartych i 2 losowo wybranych prób zamkniętych.
 3. Sprawdzenie poziomu merytorycznego (zgodności z wymaganiami na dany stopień) 1-2 prób otwartych i 1-2 prób zamkniętych.
  Jeśli Hufcowa KSI nie wskaże prób do sprawdzenia, będą to próby wybrane losowo. Gdy w roku harcerskim otwarto/zamknięto trzy lub mniej prób, sprawdzona będzie jedna, jeśli więcej niż trzy, sprawdzone będą 2 próby.
 4. Zapoznanie się z dokumentacją pracy z opiekunami prób.

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności