Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 2019 23 marca 2019
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 20191 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3

 

Jednym z celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego jest organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. W czasie tegorocznych wakacji Chorągiew Krakowska ZHP jest organizatorem ponad 50 form wypoczynku dla prawie 4300 dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego. Opiekę nad uczestnikami sprawuje ponad 400 wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców. 

 

Dnia 18 lipca 2018 r. na bazie obozowej Hufca ZHP Oświęcim przebywały dwa obozy harcerskie (Hufca ZHP Oświęcim oraz Hufca ZHP Kraków-Śródmieście). Ze względu na ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia dla rejonu, w którym znajdowały się obozy, po konsultacji ze służbami państwowymi i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, podjęta została decyzja o ewakuacji obydwu obozów. Uczestnikom obozu nie groziło żadne niebezpieczeństwo. 

Ewakuacja miała charakter prewencyjny i rozpoczęła się późnym popołudniem. Cała procedura przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy (łącznie 120 osób) oraz 16 osób kadry, zostali bezpiecznie ewakuowani do Zespołu Szkół w Juszczynie (Juszczyn 268, 34-231) gdzie spędzili noc. 

 

Komendantka obozu jest w stałym kontakcie z Policją oraz Powiatową Strażą Pożarna w Makowie Podhalańskim. Gdy warunki pogodowe na to pozwolą, wszyscy uczestnicy niezwłocznie wrócą na miejsce obozowania. Rodzice uczestników są w kontakcie ze swoimi pociechami oraz organizatorami wypoczynku. Kadra obozu realizuje zajęcia programowe w niezmienionym kształcie. 

 

Nasza organizacja przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas obozów, ale także wszystkich innych realizowanych przez nas działań. Zgodnie z Protokołem uzgodnień w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami każdy z obozów harcerskich jest w stałym kontakcie z pobliskimi jednostkami Policji, Straży Pożarnej oraz Lasami Państwowymi. Na początku każdego z obozów uczestnicy są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa oraz przeprowadzana jest próbna ewakuacja. 

 

W imieniu organizatorów dziękujemy policjantom i strażakom z Makowa Podhalańskiego za ścisłą współpracę i pomoc przy bardzo sprawnej ewakuacji.

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności