Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Święto Chorągwi Krakowskiej Rynek Główny w Krakowie
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

Terminarz zwoływania Zjazdów Nadzwyczajnych Hufców oraz przekazywania dokumentów zjazdowych:

 

 

 

29.08.2018r. - Informacja o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego hufca, jego terminie, celu,

                       lista uczestników z głosem decydującym - Rozkaz KH, WWW, tablica, KCH

05.09.2018r. - Informacja o miejscu zjazdu nadzwyczajnego, proponowany porządek obrad

 

26.09.2018r. - Wybór delegatów, końcowy termin na zjazd nadzwyczajny hufca

 

28.09.2018r. - Informacja o miejscu Zjazdu Chorągwi, projekt porządku i regulaminu obrad,

                       sprawozdania, materiały zjazdowe

06.10.2018r. - Termin zgłaszania kandydatów na funkcję Komendanta Chorągwi - 21 dni przed zjazdem choragwi

                     - Uczestnik zgłasza do KCH

12.10.2018r. - Wnoszone projekty uchwał, opinia GK ZHP w sprawie działalności KCH,

                       Opinia KRCh w sprawie działalności KCH, wnioski o absolutorium

27.10.2018r. - Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej

 

 

Wyjątki z Ordynacji wyborczej ZHP

Rozdział II

Zjazdy hufców

 

11. Informację o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, listę uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, a w wypadku zjazdu nadzwyczajnego także informację o celu jego zwołania, ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, umieszcza na stronie internetowej hufca, wywiesza
w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu.

12. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu 
z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

13. Informacja o miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe i wnoszone projekty uchwał muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym oraz do komendy chorągwi osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.

 

ORDYNACJA WYBORCZA ZHP

 

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej