Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
Zlot ZHP Gdańsk 20181 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3

 

Serdecznie zapraszamy na ŚWIĘTO ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ, które 25 marca 2017 roku odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie!

 

W programie:

- Uhonorowanie Święta Patrona Chorągwi

-  Uroczysta odprawa komendantów  hufców

- Wręczenie odznak Tadeusz Kościuszko w stopniu srebrnym, brązowym i złotym.

- Wręczenie odznak  programu „Wyjdź na Pole”

- Wręczenie Odznak Kadry Programowej

- Udział u grach miejskich zorganizowanych przez referaty

- Rozpoczęcie Roku Kościuszkowskiego

 

START: apel godzina 10:00 Rynek Główny w Krakowie

ODPRAWA KOMENDANTÓW HUFCÓW: godzina 11:15 Mały Rynek 7

 

Uczestnicy gier miejskich:

zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy ZHP, uczniowie szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, niezrzeszeni.

  • zuchy, harcerze starsi i wędrownicy w patrolach max. 15 osobowych + opiekun patrolu.
  • harcerze w patrolach 10 osobowych + patrolowy i opiekun patrolu (12 osób)
  • uczestnicy gry open w patrolach max. 15 osobowych wraz z opiekunem. 

Uwaga!

Harcerze z innych chorągwi oraz uczniowie szkół podstawowych, niezrzeszonych w ZHP, mogą brać udział tylko w grze OPEN (taką opcję należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym)

 

Koszt:

- 5 zł dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz ich opiekunów i patrolowych

- 8 zł dla członków  spoza ZHP Chorągwi Krakowskiej

 

Wpłaty za cały patrol (uczestnicy opiekun i patrolowy)  należy dokonać na konto:

 

ZHP Chorągiew Krakowska

ul. Karmelicka 31

31-131 Kraków

60 8591 0007 0020 0055 2365 0007

Z dopiskiem: Święto Chorągwi + hufiec + nazwa patrolu  

 

UWAGA!

Patrole, które zgłoszą się na Święto Chorągwi a nie przyjadą , ponoszą odpłatność.  Z odpłatności zwolnione będą patrole, które zrezygnują  z uczestnictwa w przedsięwzięciu do 20.03.2017

 

Zgłoszenia:

Do 15.03.2017 przez elektroniczny formularz: http://tiny.pl/gf5zn 

Po 15.03.2017 zgłoszenie nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami organizacyjnymi gier.

Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, do 20.03 patrolowy otrzyma szczegółową informację od poszczególnych kierowników referatów na adres e – mail podany w zgłoszeniu.

 

Szczegóły w regulaminie:

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej