Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Mamy Moc! Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

 

Serdecznie zapraszamy na ŚWIĘTO ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ, które 25 marca 2017 roku odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie!

 

W programie:

- Uhonorowanie Święta Patrona Chorągwi

-  Uroczysta odprawa komendantów  hufców

- Wręczenie odznak Tadeusz Kościuszko w stopniu srebrnym, brązowym i złotym.

- Wręczenie odznak  programu „Wyjdź na Pole”

- Wręczenie Odznak Kadry Programowej

- Udział u grach miejskich zorganizowanych przez referaty

- Rozpoczęcie Roku Kościuszkowskiego

 

START: apel godzina 10:00 Rynek Główny w Krakowie

ODPRAWA KOMENDANTÓW HUFCÓW: godzina 11:15 Mały Rynek 7

 

Uczestnicy gier miejskich:

zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy ZHP, uczniowie szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, niezrzeszeni.

  • zuchy, harcerze starsi i wędrownicy w patrolach max. 15 osobowych + opiekun patrolu.
  • harcerze w patrolach 10 osobowych + patrolowy i opiekun patrolu (12 osób)
  • uczestnicy gry open w patrolach max. 15 osobowych wraz z opiekunem. 

Uwaga!

Harcerze z innych chorągwi oraz uczniowie szkół podstawowych, niezrzeszonych w ZHP, mogą brać udział tylko w grze OPEN (taką opcję należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym)

 

Koszt:

- 5 zł dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz ich opiekunów i patrolowych

- 8 zł dla członków  spoza ZHP Chorągwi Krakowskiej

 

Wpłaty za cały patrol (uczestnicy opiekun i patrolowy)  należy dokonać na konto:

 

ZHP Chorągiew Krakowska

ul. Karmelicka 31

31-131 Kraków

60 8591 0007 0020 0055 2365 0007

Z dopiskiem: Święto Chorągwi + hufiec + nazwa patrolu  

 

UWAGA!

Patrole, które zgłoszą się na Święto Chorągwi a nie przyjadą , ponoszą odpłatność.  Z odpłatności zwolnione będą patrole, które zrezygnują  z uczestnictwa w przedsięwzięciu do 20.03.2017

 

Zgłoszenia:

Do 15.03.2017 przez elektroniczny formularz: http://tiny.pl/gf5zn 

Po 15.03.2017 zgłoszenie nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami organizacyjnymi gier.

Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, do 20.03 patrolowy otrzyma szczegółową informację od poszczególnych kierowników referatów na adres e – mail podany w zgłoszeniu.

 

Szczegóły w regulaminie:

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności